Jazz TV: Luluk Purwanto
(Salto, 1999)

Special over violiste Purwanto en haar echtgenoot Van Helsdingen.